Pochodzenie

Wszystko zaczęło się stosunkowo niedawno, bo w roku 2000. Wówczas spółka Société Générale d’Entreprise (SGE) rozstała się ze swoim głównym udziałowcem Vivendi i połączywszy siły z Grupą GTM, utworzyła przedsiębiorstwo VINCI. Od tego czasu VINCI rozwinęło swój zasięg działania na ponad 100 krajów świata, co umożliwiło pozyskanie nowej wiedzy i doświadczenia. Dziś Grupa skupia 2.100 przedsiębiorstw i zatrudnia ponad 183.000 pracowników na sześciu kontynentach.

Nazwa

Nazwa VINCI stanowi wyraz uznania dla geniuszu Leonarda da Vinci – artysty, naukowca i inżyniera – wybitnej postaci, będącej światowym symbolem szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. VINCI odnosi się ponadto, do wartości, z którymi się identyfikujemy, a zatem humanizmu, technicznej pomysłowości i innowacyjności.

Istota

W VINCI wierzymy, że sukces to coś więcej niż wynik finansowy i zdolności techniczne. Dla nas prawdziwy sukces to taki, który służy interesowi publicznemu. To sukces, który przynosi korzyści zarówno naszym pracownikom, jak i kontrahentom. To sukces, który współdzielimy.

Logo

Logo składa się z “łączników”, używanych w przeszłości przez budowniczych kościołów do spajania kamieni. Symbolizuje trwałość konstrukcji, ale także globalną sieć połączeń, umożliwiającą wymianę specjalistycznej wiedzy wewnątrz Grupy VINCI, pozwalając na ciągły rozwój i poprawę jakości świadczonych usług.

AKTUALNOŚCI

2018-02-07T07:38:13+01:00