KONTAKT

W razie pytań prosimy o kontakt. Dla każdego projektu przygotowujemy plan wdrożenia w oparciu o zapytanie ofertowe, doświadczenie oraz uzgodnienia podczas fazy ofertowania.

biuro@vinci-facilities.pl

0
SPÓŁEK
0
PRACOWNIKÓW
0
PAŃSTW

tel. +48 22 56 76 056
fax +48 22 56 76 401

biuro@vinci-facilities.pl

Ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

Informujemy, że administratorem danych podanych w treści przesłanego zapytania jest VINCI Facilities Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32,02-672 Warszawa.
Można się z nami kontaktować na adres email: biuro@vinci-facilities.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 56 76 056 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@vinci-facilities.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia lub udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest przekierowanie zgłoszenia i odpowiedź. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia.
Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty zapewniające obsługę IT systemów informatycznych. W zależności od zgłaszanej sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom z Grupy w celu realizacji zapytania.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do odpowiedzi na zadane pytanie.
Informacja na temat przetwarzania danych dotycząca współpracy z partnerami biznesowymi znajduje się pod adresem http://www.vinci-facilities.pl/informacja-rodo/