Rozwój koncernu VINCI od zawsze opierał się na poszanowaniu fundamentalnych zasad, dotyczących odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Dziś Grupa potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz otwartości i dialogu ze wszystkimi interesariuszami w ramach działań opisanych w „Manifeście VINCI”. Jego częścią jest „Karta relacji z podwykonawcami” podkreślająca istotę lojalnej współpracy z partnerami biznesowymi. Zawiera ona 6 zasad, których nasi pracownicy zobowiązani są przestrzegać.

Zobowiązanie 1

PORÓWNYWALNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW I DLA PODWYKONAWCÓW

Ciągła poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy jest absolutnym priorytetem dla Grupy VINCI. Obowiązkiem naszego personelu jest ciągłe dążenie do zapewnienia warunków gwarantujących poszanowanie zdrowia i życia wszystkich osób. Na każdej budowie i w każdej nieruchomości obsługiwanej przez VINCI nasi pracownicy i zespoły naszych podwykonawców muszą korzystać z porównywalnych środków ochrony.

Zobowiązanie 2

UCZCIWE RELACJE HANDLOWE

Rozwój Grupy VINCI wymaga długotrwałych relacji z podwykonawcami. Solidna kondycja finansowa naszych podwykonawców stanowi często warunek ich zdolności do przetrwania na rynku. W związku z tym pracownicy Grupy VINCI zobowiązują się do odrzucania ofert o rażąco niskich cenach oraz do wywiązywania się z warunków umownych, w szczególności dotyczących gwarancji i terminów płatności.

Zobowiązanie 3

UCZCIWE WARUNKI SELEKCJI

W celu dokonania wyboru najlepszych kontrahentów, nasz personel zobowiązuje się do obiektywnej oceny ofert podwykonawców, według transparentnych i jednolitych kryteriów, a także w zgodzie z lokalnymi przepisami.

Zobowiązanie 4

PRZEJRZYSTOŚĆ W RELACJACH BIZNESOWYCH

Aby poprawić jakość realizacji projektów i budować zaufanie między partnerami, wymiana informacji musi być płynna i przejrzysta. Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zadań będą przekazywane w dobrej wierze między zainteresowanymi stronami, z uwzględnieniem zapewnienia poufności otrzymanych danych i w poszanowaniu własności intelektualnej.

Zobowiązanie 5

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

Aby przyczynić się do rozwoju mniejszych przedsiębiorstw, nasi pracownicy zobowiązują się do współpracy z lokalnymi firmami w ramach prowadzonych projektów. Dodatkowo, personel grupy VINCI ma za zadanie dzielić się z partnerami posiadaną wiedzą, tak aby wspólnie osiągnąć zamierzony cel.

Zobowiązanie 6

POSZANOWANIE WARTOŚCI VINCI

VINCI decyduje się na współpracę z podwykonawcami, którzy zobowiązują się stosować do wartości, określonych w „Manifeście” Grupy.

AKTUALNOŚCI

2018-11-28T13:06:16+01:00