VINCI Facilities -

HELPDESK E-PM

System E-PM umożliwia komunikację z użytkownikiem za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz wysyłając wiadomość email. Wymienione kanały komunikacji są uruchomione w obydwie strony, tzn. zarówno do programu, jak i od programu do użytkownika.

Bardzo wygodną i niezwykle często wykorzystywaną metodą jest dodanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości email na adres budynku nazwa.budynku@e-pm.pl. Wiadomość taka może zawierać zarówno tekst, zdjęcia jak i inne załączniki.

E-PM zapewnia pełną ewidencję i optymalizację podstawowych procesów i zdarzeń, planowanych i incydentalnych. Obserwowalność i sterowalność działalności osób i zdarzeń prowadzi ku oczywistym korzyściom ograniczając koszty prowadzenia prac, ujednolicając schematy działania, automatyzując czynności wcześniej sterowane ręcznie. Zarząd, najemcy i klienci otrzymują jednolite i wiarygodne dane, zaawansowane raporty i analizy.

Logowanie do systemu E-PM

ZALOGUJ SIĘ