16 października br. spółka Eurovia, należąca do grupy VINCI, uruchomiła proces wdrażania swojego innowacyjnego produktu – drogi „produkującej” energię cieplną. Jest to kolejny milowy krok ku tworzeniu ekologicznych miast przyszłości.

Power Road®, bo taką nazwę nosi wynalazek Eurovii, umożliwia wykorzystanie energii cieplnej docierającej do powierzchni drogi w formie promieniowania słonecznego. Ciepło z jezdni odbierane jest przez czynnik przepływający wewnątrz zatopionej w asfalcie wężownicy, a następnie transportowane poprzez pompę ciepła do pobliskich budynków.

Pozyskana w ten sposób energia może być spożytkowana do ogrzewania ekologicznych osiedli mieszkaniowych, kompleksów biurowych, centrów handlowych, obiektów użyteczności publicznej, czy basenów. Ponadto, system umożliwia roztapianie śniegu i lodu leżącego na ulicach lub drogach startowych lotnisk w zimie, natomiast w lecie, może przyczyniać się do redukcji skutków zjawiska miejskiej wyspy ciepła.

ZASADA DZIAŁANIA

LATO

OGRZEWANIE BASENU

REDUKCJA ZJAWISKA WYSPY CIEPŁA

ZIMA

OGRZEWANIE BUDYNKÓW

ROZTAPIANIE ŚNIEGU I LODU

AKTUALNOŚCI

2018-02-07T07:43:31+01:00